Σοφές κουβέντες!

Γίγνωσκε καιρόν
(Φρόντισε να ενεργείς την κατάλληλη στιγμή)

     Αργός μη ίσθι, μηδ' αν
πλουτής.
     (Να μην μένεις άεργος ούτε κι αν πλουτίσεις)

             Μέτρω χρω.
             (Να τηρείς το μέτρο)

                   Μη πλούτει κακώς
                   (Να μην πλουτίσεις με κακό τρόπο)

                                          Πιττακός ο Μυτιληναίος (650;-570 π.Χ.)
                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου