Ρατσισμός...

Ρατσισμός
   Ο ρατσισμός είναι μια θεωρία η οποία ταξινομεί ιδιαίτερα κληρονομικά και εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά στις ανθρώπινες φυλές.
   Γενικά η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων ενα-ντίον μιας άλλης. Έτσι, οι ρατσιστές απορρίπτουν την διαφορετικότητα. Επίσης, οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μια συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων ως ανώτερη π.χ. τους «λευκούς» ανώτερους από τους «μαύρους». Ο ρατσισμός θεωρείται παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου στην ισότητα στους τομείς της εργασίας, της πολιτικής, της οικονομίας και των άλλων παραγόντων της καθημερινότητας.
  
Επιπλέον είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι κάποιοι πιστεύουν πως γεννιόμαστε ρατσιστές ενώ άλλοι πως γινόμαστε. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν πως γεννιόμαστε ρατσιστές, θεωρούν ότι ο ρατσισμός είναι έμφυτος στον άνθρωπο και δε χρειάζεται να εξαλειφτεί ή να περιοριστεί. Υπάρχουν, ωστόσο, κι αυτοί που βλέπουν καθαρά και αντιλαμβάνονται ότι ο ρατσισμός είναι επίκτητος κι ότι τελικά, γινόμαστε ρατσιστές.
   Υπάρχουν πολλές μορφές ρατσισμού. Μερικές από αυτές είναι: ο φυλετικός, ο θρησκευτικός, ο κοινωνικός ρατσισμός.
   Αιτίες ρατσισμού είναι: οι οικονομικοί κυρίως λόγοι (π.χ. Εκμετάλλευση μαύρων, σήμερα Αλβανών, που αποτελούν φθηνά εργατικά χέρια). Επίσης, η έλλειψη παιδείας (οι απαίδευτοι γίνονται κυρίως θύματα παραγάνδας, δεν μπορούν να κρίνουν, οι επιτήδειοι μπορούν να καλλιεργήσουν στους ανθρώπους αισθήματα κατωτερότητας ή να τους φανατίσουν εναντίον άλλων ομάδων). Επιπλέον, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα μιας κοινωνίας (η βία, η εγκληματικότητα, η ανεργία δημιουργούν ένταση η οποία εκτονώνεται πάνω στους ξένους που γίνονται τα εξιλαστήρια θύματα). Ακόμη, επιθυμία κάποιων ατόμων ή λαών για απόκτηση δύναμης και εξουσίας (συμφέροντα οικονομικά, εδαφικά, κοινωνικά, πολιτικά κ.α.). Παράλληλα αίτια ρατσισμού μπορούν να θεωρηθούν ο βαθμός επιρροής των θρησκευτικών δοξασιών και η ηθική εξαχρείωση. Οι άνθρωποι υιοθετούν ρατσιστικές αντιλήψεις προκειμένου να εκμεταλλευτούν το συνάνθρωπό τους. Ακόμη αίτια όπως η κοινωνική διαστρωμάτωση, η ανισότητα στη παροχή ευκαιριών, η κοινωνική ισότητα είναι περισσότερο θεωρία παρά πρακτική καθώς και οι προκαταλήψεις που δημιουργούνται από την οικογένεια, την παράδοση και το περιεχόμενο των σπουδών του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τέλος, είναι τα εθνικιστικά αίτια (οι μικροί λαοί φοβούνται την αφομοίωσή τους από τους μεγάλους και ισχυρούς και χρησιμοποιούν τον εθνικισμό τους ως ασπίδα διασφάλισης της ταυτότητάς τους).
   Οι συνέπειες του ρατσισμού είναι ότι το άτομο αποδέχεται σκοταδιστικές αντιλήψεις με αποτέλεσμα την παρακώλυση της κρητικής σκέψης. Πνευματική ανελευθερία. Επίσης, ο ρατσισμός οδηγεί στην οικονομική εκμετάλλευση ατόμων και λαών. Ακόμη, εξαιτίας του ρατσισμού, υπονομεύεται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών από την κυριαρχία της αδικίας, της αναξιοκρατίας και την περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, μία σημαντική συνέπεια του ρατσισμού είναι ότι περιθωριοποιούνται άτομα και ομάδες. Παρεμποδίζεται η δημιουργική τους συμμετοχή στην κοινωνία και η εξέλιξη τόσο των ίδιων όσο και της κοινωνίας. Αξίζει να αναφέρουμε πως λόγω του ρατσισμού, κυριαρχεί ο φόβος ανάμεσα στους ανθρώπους με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία κοινωνική δυσλειτουργία. Γι' αυτό και τα άτομα δε συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Ο ρατσισμός στερεί από τους λαούς, θύματα του ρατσισμού, την ευκαιρία να αναπτύξουν πολιτισμό. Τέλος, ένα συχνό και πολύ δυσάρεστο φαινόμενο είναι οι εκδηλώσεις βίας από τους ρατσιστές. Ο εθνικισμός ο οποίος είναι επίσης μορφή ρατσισμού μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε πολεμικές συγκρούσεις.
   Βέβαια, στο χέρι μας είναι να εξαλείψουμε τον ρατσισμό. Η παιδεία μας θα πρέπει να είναι ανθρωπιστική. Ακόμη η πολιτική ηγεσία δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει τις ρατσιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα θα πρέπει να ασκεί υπεύθυνη πολιτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους αλλοεθνείς και για τις μειονότητες. Ένας τρόπος καταπολέμησης του ρατσισμού είναι τα Μ.Μ.Ε. να μην καλλιεργούν ρατσιστικές αντιλήψεις, αλλά να προβάλλουν τα μηνύματα των πνευματικών ανθρώπων. Οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών και η επαφή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους να είναι ένα μέσον καταπολέμησης του ρατσισμού. Επίσης, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να διαθέτει κοινωνική συνείδηση. Να μπορεί δηλαδή να θέτει το συλλογικό καλό πάνω από το ατομικό. Επιπλέον, η οικογένεια θα πρέπει να μη περνάει απαρχαιωμένες ιδέες και προκαταλήψεις στα νεαρά μέλη της. Τέλος οι Διεθνείς Οργανισμοί θα πρέπει με τη σειρά τους να επιβάλλουν κυρώσεις, οικονομικές ή διπλωματικές, σε όλους όσους καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν σέβονται την ανθρώπινη υπόσταση του κάθε ατόμου.
Πγή: http://gym-falan.lar.sch.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου