Ανακοίνωση για τα Σχολεία του Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αμύνταιο, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 9:00 π.μ. θα ξεκινήσουν τα σχολεία στο Δήμο Αμυνταίου

Με απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου θα
ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 9:00 π.μ., λόγω του παγετού που επικρατεί
στην περιοχή και ειδικά στις ορεινές Κοινότητες του Δήμου.
Το ωράριο αυτό θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την έναρξη
των διακοπών των Χριστουγέννων.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Αμυνταίου

1 σχόλιο: