Από τον Απρίλιο θα αποστέλλονται τα εκκαθαριστικά του ΕΤΑΚ του 2009

Τα «ξεχασμένα» εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΤΑΚ του 2009 σε 270.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα αρχίσει να ταχυδρομεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Ε9 για το 2011, στις 30 Μαρτίου.
Στη συνέχεια θα αποσταλούν τα ειδοποιητήρια για ΦΑΠ 2010 και 2011.

Με ανακοίνωσή της, η ΓΓΠΣ υπενθυμίζει την προθεσμία υποβολής των εντύπων Ε9 για το 2011 έως τις 30 Μαρτίου, και διευκρινίζει ότι όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν λάβει εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 2009 μπορούν να δουν την περιουσιακή εικόνα που έχει δημιουργηθεί από την επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και εφόσον αυτή δεν ανταποκρίνεται στην περιουσιακή τους κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2009 να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Η προθεσμία για τις διορθώσεις λήγει στις 22 Μαρτίου.

Διορθώσεις Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΓΠΣ, «για την έγκαιρη και έγκυρη διαχείριση πιθανών εκκρεμοτήτων ή προβληματικών περιπτώσεων η δυνατότητα αναίρεσης δηλώσεων θα διακοπεί στις 22.3.2012. Η ΓΓΠΣ με το πέρας της υποβολής θα αποστείλει αρχικά τα υπόλοιπα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΤΑΚ 2009 και στη συνέχεια ΦΑΠ 2010 και 2011». Η ΓΓΠΣ καλεί τους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν κατά προτεραιότητα διορθώσεις-συμπληρώσεις και επανέλεγχο των δηλώσεων Ε9 του 2009 και στη συνέχεια την οριστικοποίησή τους.

Μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί στο TaxisNet θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα και θα διεκπεραιωθούν από την ΓΓΠΣ, η οποία θα επικοινωνήσει με τους φορολογούμενους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου