Κλειθάριθμος για το Ι.Κ.Α

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ιδρύματος αξιοποιώντας ως βασικό εργαλείο τις νέες τεχνολογίες η ηλεκτρονική υπηρεσία e-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης υποστηρίζει την δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης απ' ευθείας από τους ίδιους ασφαλισμένους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η διαδικασία εγγραφής των φυσικών προσώπων (είτε για νέους απογραφόμενους είτε για ήδη ασφαλισμένους) στην ψηφιακή υπηρεσία προβλέπει τα παρακάτω τρία βήματα:

  • Συμπλήρωση στοιχείων ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης που επιθυμείτε να αποκτήσετε ως χρήστης της υπηρεσίας e-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την πιστοποίηση σας.
  • Προσέλευση σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τμήμα Μητρώου, έχοντας μαζί σας την εκτύπωση των στοιχείων εγγραφής και είτε το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο (για τους απογεγραμμένους ασφαλισμένους), είτε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την απογραφή άμεσα σφαλισμένου (για νέους απογραφόμενους). Μέσω ειδικής συναλλαγής του ΟΠΣ-ΙΚΑ θα αποδοθεί ο κλειδάριθμος για την ενεργοποίηση σας ως χρήστης της υπηρεσίας e-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης.
  • Ενεργοποίηση χρήστη με εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης που επιλέξατε και του κλειδάριθμου που σας αποδόθηκε από το υποκατάστημα μέσω ειδικού συνδέσμου της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την πιστοποίηση ασφαλισμένου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο κλειδάριθμος δεν παραλαμβάνεται από τον ασφαλισμένο αυτοπροσώπως, θα πρέπει το άτομο που τελικά παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο να προσκομίζει θεωρημένη εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου.

Για την ηλεκτρονική Υπηρεσία πιστοποίηση Ασφαλισμένου εισαχθείτε στη διεύθυνση: http://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/asfreg.cfm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου