Οι... νέοι όροι για τη ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ

Οι... νέοι όροι για τη ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ

Χωρίς απόδειξη αδυναμίας εξόφλησης, μόνο με μια δήλωση, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, με 40 (πλέον) δόσεις οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οφειλέτες του ΟΑΕΕ. 
Περίπου 270.000 από αυτούς, μπορούν να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους, βάσει του ισχύοντος νόμου, οφειλές έως 10.000 ευρώ. 

Οι οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, προσεγγίζουν πλέον, τα αντίστοιχα χρέη ιδιωτών προς το ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2013, από τα συνολικά 16 δισ. ευρώ χρέη, τα 7,8 δις. ήταν προς το ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών και τα υπόλοιπα προς το ΙΚΑ!

Μάλιστα, μόλις το 1 δισ. από τα συνολικά χρέη έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, ήτοι περίπου 74.800 οφειλέτες, έναντι περίπου 650.000. 


Για το λόγο αυτό, προωθήθηκαν οι αλλαγές που για τον ΟΑΕΕ ισχύουν από σήμερα, καθώς κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος της διοίκησης του Οργανισμού, στην οποία περιέχονται οι τροποποιήσεις του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου (Ν.4225/2014) σχετικά με την ένταξη των οφειλετών στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Αναλυτικά, με τις νέες διατάξεις, επέρχονται αλλαγές ως προς: 

- Την υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής. 

- Την εξαίρεση οφειλετών από τη δυνατότητα ένταξης στις ρυθμίσεις και 

- Το όριο των 5.000 Ευρώ για την απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ποσό της μηνιαίας δόσης. 

Ειδικότερα: 

1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή». 

2. Πλέον, δεν υπάγονται σε ρύθμιση οι οφειλέτες εκείνοι «που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, ενώ ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε ότι εξαιρούνται από τη ρύθμιση εκείνοι που τους «έχει ασκηθεί ποινική δίωξη». 

3. Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ απαιτούνταν μέχρι χθες, η απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ύψος της μηνιαίας δόσης με την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Για την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης στις ρυθμίσεις, το ποσό των 5.000 αυξάνεται σε 10.000 ευρώ. 

Συνεπώς, οι διαδικασίες που ακολουθούνταν για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλών έως 5.000 ευρώ, θα ακολουθούνται, στο εξής, για οφειλές έως 10.000 ευρώ. 

Προσοχή: Η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ είναι ξεκάθαρη: από την τροποποίηση αυτή εξαιρούνται ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα για τους οποίους το όριο οφειλών παραμένει στα 5.000 ευρώ. 

23/1/2014
Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου