ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ(Κ.Δ.Β.Μ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δήμος Αμυνταίου


                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ(Κ.Δ.Β.Μ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμυνταίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (διά της

Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ενημερώνει

όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη των νέων δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα

Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την εαρινή περίοδο στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμυνταίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα

για τα ακόλουθα προγράμματα:


Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων

1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50

1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση

1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25

1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25

1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25

1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25

1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25

2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25

2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25

2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25

2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25

2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25

2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25

3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50

3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25

3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25

4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25

4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25

4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50

4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25

4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1 Διαχείριση  εργασιακού  άγχους/Εναρμόνιση  επαγγελματικής

και προσωπικής ζωής

5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25

5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25

5.4 Διαχείριση χρόνου 25

5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25

5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25

5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25

5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50

5.9 Αντιμετώπιση  της  κοινωνικής  κρίσης  στην  καθημερινή ζωή

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.7 Εργαστήρι μουσικής 50

6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25

6.10 Τοπική Ιστορία 25

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΜΑΔΩΝ

7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25

7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου

   
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες (άνεργοι και

εργαζόμενοι) κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, εντελώς δωρεάν. Τμήματα

μάθησης πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός

συμμετεχόντων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται:

1. Η συμπλήρωση σχετικής αίτησης

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο :

• Στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αμυνταίου τα οποία στεγάζονται στο ΕΠΑΛ Αμυνταίου

(εργατικές κατοικίες,τηλ.23860-22175,23860-20044 εγκαταστάσεις Δημοτικού Κ.Ε.Κ.).

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00-15:00

Δευτέρα και Τετάρτη 15:00-19:00

• Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχετικής

αίτησης και αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή αντιγράφου διαβατηρίου

(σκαναρισμένου) στο e-mail: kdbmamyntaio@hotmail.com

Υπεύθυνος εκπαίδευσης ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας: κ. Αντώνιος Σαραντίδης

Υπεύθυνη Οργάνωσης: κα. Σουμέλα Φωκά

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23860-22175 , 23860-20044

Δηλώσεις συμμετοχής από 7 Ιανουαρίου έως 24 Ιανουαρίου 2014.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου